powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE
        (dynastia Duklańska)


PREDIMIROWICIE,  WOJISŁAWOWICIE,
WUKANOWICIE,  NEMANICIE

schemat drzewa genealogicznego

powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE
        (Nemanicie)herb żupanów i wielkich żupanów RASZKI  herb królów i carów SERBII

 

PREDIMIROWICIE
serbscy książęta Duklii,
Trawunii
(Trebinii), Podgoria
(†1018)

WOJISŁAWOWICIE
serbscy książęta Duklii, Trawunii (Trebinii),
Zahumla
, królowie Zety
(†ok.1189)

WUKANOWICIE (UROSZEWICIE)
żupani (książęta) Raszki,
Duklii, Trawunii, Zahumla
(†2 poł.XIV w. ?)

NEMANICIE

linia DUKLAŃSKA
królowie i książęta
Zety
(Duklii)
(†2 poł.XIV w.)

linia SERBSKA
wielcy żupani (książęta) Raszki,
królowie i carowie Serbii
(†1371)

królowie
Sremu
(†1 poł.XIV w.)

carowie
Epiru i Tesalii
(†1423)